10 Adımda TalkTime !


 • YURTDIŞINDA SEYAHATTE ÖZGÜR ve KEYİFLİ OLMAK İÇİN

  Uçak biletleri günden güne daha ucuzluyor ve her yıl yüz mil- yonlarca insan başka bir ülkeye gezmeye gidiyor. Birçok kişi yurtdışına tatile giderken yabancı dilini bilmediği ülkeye gitmekten çekinir. 10 dili pratik konuşan bir birey ise özgürdür. İstediği ülkeye tatile gider. Çünkü dil problemi yoktur. Gezerken stres yapmaz. Taksiciyle, otelde, havaalanında, caddelerde, mağazalarda, lokantalarda, sinemada, tiyatroda, alışverişte her zaman rahattır


 • DÜNYA BARIŞININ TESİSİ VE ÖNYARGILARIN AZALMASI İÇİN

  Toplumların kaynaşması, dünya entegrasyonun sağlanması ve evrensel barışın sağlanmasında çok dil konuşabilen insanlar etkin rol oynayacaktır. Bu bireyler birbirleriyle kaynaşacak ve üçüncü şahısların verebileceği farklılıklara ait negatif mesajların yanlış olduğunu ispatlayacaklardır. Milletlerin birbirlerini anla- ması ve anlaşması için farklı toplumlardan ama aynı dili konuşabilen insan sayısının çok artması gerekmektedir.

 • ÇİFTE VATANDAŞLIK VEYA GÖÇ ETMEK İÇİN

  İleriki yaşamınızda ailenizle beraber başka bir ülkeye göç etmek ya da çifte vatandaş olmak isteyebilirsiniz. Bu durumda alt yapınız yeterli olacaktır. İletişim ve entegrasyon sorununuz olmayacaktır.

 • DAHA İYİ BİR İŞ VE MAAŞ İÇİN

  Dünya gerçekten çok küçüldü. Bunun sonucu olarak rekabet çok arttı. Herkesin aşağı yukarı İngilizcesi var. Peki sizin farkınız nedir? Bir dil bilmek sıradanlaştı. İş başvurularında ayrıcalıklı bir şey değil. Ama bunun yanına ‘’Ben 10 dilde pratik konuşabiliyorum’’ diyen kaç kişi var çevrenizde? Kalabalıkların arasından sıyrılıp ve ‘’İşte! Ben buradayım’’ deyip farkındalık oluşturacağınız önemli bir başarı!

 • UFKUMUZU GENİŞLETMEK İÇİN

  Birçok dil öğrenmek zamanla o dillerin konuşulduğu ülkeleri araş- tırmaya bizleri yönlendirecek. Radyoda, televizyonda, internette ül- kelerle ilgili haberleri daha merakla izleyeceğiz. Sonrasında araştırma yapacağız. Bu ülkeleri ve milletleri araştırmak ise çeşitli fırsatları önümüze serecek. Bu sayede birçok özgün fikir aklımıza gelecek ve ufkumuz gelişecek. Fırsatları değerlendirmek ise size kalmış. Uygun ortam ve uyarıcılar sağlandığında dil edinim aygıtı harekete geçmekte ve anadil edinimine benzer bir şekilde yeni dil öğrenilmektedir. Doğru uyarıcılarla yapılan bu çalışma neticesinde yeni dilin grameri farkında olmadan edinilir. Bir süre, bu uyarıcıları depolama dönemi yaşanır ve ardından konuşma başlar. Çocuklarda iki yıl kadar sürebilen bu dönem yetişkinlerde daha kısa sürelidir. Dilbilgisi ağırlıklı çalışmaların, kişinin bilinçli olarak dilbilgisine odaklanabildiği yazı yazma ya da dilbilgisi test çözme durumlarında işe yaradığı fakat konuşma noktasında çözüm getirmediği artık kanıtlanmış bir gerçektir. TalkTime Metodu bu bilimsel gerçeklere göre düzenlenmiş bir çalışma programıdır. Eğitimi ve öğrencinin başarısını esas alan TalkTime Dil Kursu, dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden , en son öğrenme yöntemlerini arayıp uygulayan bir kurum olarak özel bir butik hizmet vermektedir

 • DÜNYA İLE DOĞRU İLETİŞİM VE KÜLTÜRLERİ KOLAYCA TANIMAK İÇİN

  Yurtdışına çıktığımızda, gittiğimiz ülkenin anadiliyle konuşursak in- sanlarla iletişim kurmak çok kolaylaşır ve hızlı bir şekilde samimiyet tesis edilir. Ülkemize bir yabancı geldiğinde aynı şekilde onun anadiliyle konuşmamız önemlidir ve çok daha akıllıcadır. Eğer bir insanın az anladığı bir dilde onunla konuşursanız sizi yabancı görür. Oysa anadilinde konuşursanız kalbine gidersiniz ve birçok arkadaş edinirsiniz. Ayrıca dünya insanının %30’u sosyal medya programları ile bilgisayar ve internet üzerinden haberleşmekte ve sohbet etmektedir: Bunların bir kısmı her milletten yabancı insanlarla iletişime geç- mektedir ve arkadaşlar edinmektedir. Bu da çok dil bilmekle müm- kündür. Çünkü öğrendiğiniz 10 dili dünya vatandaşlarının % 70’i ko- nuşmaktadır.

 • HAYAT BOYU KEŞİF VE ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİREY OLMAK İÇİN

  Bir düşünün! Hayat boyu dostlarınıza ve ailenize karşı 10 dil konuşabilen bir bireysiniz. Yurtdışından misafir geldiğinde konuşma yeteneğinizden dolayı misafirleri hep siz ağırlıyorsunuz. Çevrenizde yurtdışıyla temasa geçmek isteyenler var ve size danışıyorlar. Başka bir ülkeye gittiğinizde kolaylıkla insanlarla sohbet edebiliyorsunuz ve kültürleri keşfediyorsunuz. Ayrıca şu da çok önemlidir; birçok yabancı dil bilen insan çekicidir ve toplum tarafından akıllı bulunur ve takdir edilir Çevre onlara statü verir. Tüm bunlar hayattan keyif almak demektir. Keşif yapmak demektir ve bir o kadarda yaşam boyu özgüven demektir

 • BEYNİMİZİ ZİNDE TUTMAK , BİLİŞSEL BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN

  Bu konuda yapılmış birçok çalışma vardır. Çalışmalar şunu göstermiş- tir ki; çok dil öğrenen insanların, dikkati, hafızası artar. Zihinsel es- neklik, yaratıcılık, problem çözme, kavramsallaştırma, düşünce be- cerisi gibi üst düzey düşünme becerileri diğer öğrenmeyen insanlara göre daha gelişebilmektedir. Kısaca akademik yeteneği geliştirmektedir.

 • DİL TERCİHİ YAPMAK VE DÜNYA VATANDAŞI OLMAK İÇİN

  Temel olarak 10 dil öğrendikten sonra hangi dillerin hoşunuza gitti- ğine karar verebilirsiniz. Bugün pratik konuşmasını öğrendiğimiz bir dili konuştukça gelecekte o dili tam öğrenme arzumuz artmaktadır. Yeteneğiniz olan dillere yönelebilir bu dillerde kendinizi daha da ge- liştirebilirsiniz. Ayrıca bu kadar dil konuşabilmek sizi dünya vatandaşı yapmaktadır.

 • ULUSLARARASI SEVİYEDE İŞBİRLİĞİ İÇİN

  Giderek yurtdışında yatırım yapan veya ihracat yapan kişi ve şirket sa- yısı artmaktadır. Gelecekte, tahminlerimize göre dünya ekonomisinde ilk 10 da olacak ülkelerin hepsinde konuşulacak 10 dil kitabımızda mevcuttur. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Ja- ponya, Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve İspanya olabileceği tah- min ediliyor.